Bibliography 2011-2014

Most recent publications during 2011-2014

*Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą      (LL sąrašas):

Butvilas, T., Butvilienė, J. Przybysz-Zaremba, M. (2014). Reasons for Adults’ Participation in Non-formal Education: a Brief Overview of Lithuanian Situation. Journal of Sociology and Education. Poland. (Priimta spaudai)

Butvilas, T., Przybysz-Zaremba, M., Toleikis, Š. (2014). Adherence to Case-study Method in Students’ Final Thesis. Journal of Educational Review. Poland. (Priimta spaudai)

Butvilas, T., Toleikis, Š. (2014). Studentų nuomonės svarba aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo procesuose. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija. (Priimta spaudai)

Butvilas, T., Przybysz-Zaremba, M. (2014). Wokół wybranych dysfunkcji rodziny jako uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – implikacje i działania. Studia Edukacyjne. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poland. (Priimta spaudai)

Butvilas, T., Butvilienė, J. (2013). The Regression Model of Adults Participation in Non-formal Education: Public vs Private Sectors. International Journal of Innovative infotechnologies for science, business and education. ISSN 2029-1035. IITSBE, Vol. 1(14)., pp. 10-14. Vilnius: Vilnius Business College.

Butvilas, T., Butvilienė, J. (2013). Methodological Unity Within Students Final Theses: The Relation Between Chosen Topics And Relevance. International Journal of Innovative infotechnologies for science, business and education. ISSN 2029-1035. IITSBE, Vol. 1(14). Vilnius: Vilnius Business College. Accepted.

Butvilas, T., Butviliene, J. (2011). Exploring The Qualitative Longitudinal Research And Qualitative Resources Status Quo: Lithuanian Case. IASSIST Quarterly. ISSN – United States: 0739-1137. Vol. 35 (1 & 2), pp. 67-71. University of Leeds: UK.

Butvilas, T. et al. (2011). Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė prieš patyčias mokyklose: mokinių ir mokytojų sampratos. Socialinis darbas. ISSN 1648-4789, Nr. 10(2), pp. 217-228. Vilnius: MRU leidykla.

Butvilas, T., Zygmantas, J. (2011). An etnographic case study in educational research. Acta Paedagogica Vilnensia. Vol. 27. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, pp. 33-42.